Wydawanie karmy opiekunom społecznym dokarmiających koty

2021-01-07 08:28:36   Paulina Stranz

Urząd Miejski w Miastku informuje, że w dniach 18 – 19 stycznia 2021 r. w godz. 11.00-12.30 w siedzibie Straży Miejskiej w Miastku, ul. Grunwaldzka 1 (wejście od ul. Dworcowej)
odbędzie się wydawanie karmy na miesiące styczeń i luty 2021 r., opiekunom wpisanym do rejestru opiekunów społecznych dokarmiających koty wolno żyjące na terenie Gminy Miastko.

Wydawanie karmy odbywać się będzie w szczególnym reżimie sanitarnym, co oznacza, że do siedziby Straży Miejskiej będą wpuszczane równocześnie maksymalnie 2 osoby.
Opiekunowie odbierający karmę zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania reżimu sanitarnego poprzez zasłanianie ust i nosa maseczką oraz zachowanie dystansu społecznego.