Informacje Gminnego Koordynatora ds. Szczepień

2021-01-19 10:38:19   Paulina Stranz

Szanowni Państwo

Od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. rozpoczęła się rejestracja dla osób powyżej 80 roku życia, na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 w dwóch utworzonych na terenie naszej gminy punktach szczepień:

1. Szpital Miejski w Miastku, ul. Gen. Wybickiego 30, +48 59 7247989. – telefon czynny od godz. 10.00.
2. NZOZ MEDYK Miastko, ul. Długa 13, 792 978 710 – w godzinach od 12.00 do 14.00.

Natomiast od 22 stycznia prowadzona będzie w tych samych punktach szczepień rejestracja osób w wieku od 70 do 79 roku życia.
Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. bezpłatny transport do punktów szczepień w naszej gminie przysługiwać będzie w następujących sytuacjach:
- dla osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
- dla osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Potrzeby w zakresie dowozu oraz pytania i wątpliwości w tym zakresie proszę zgłaszać pod numerem telefonu 59 857 0768 lub 59 857 0701.

Gminny Koordynator ds. Szczepień