Webinarium pn. "Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej"

2021-01-21 13:12:55   Marta Muchowska - Narloch

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne on-line w dniu 2 lutego 2021 r. na temat wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Spotkanie adresowane jest do osób powyżej 30 r.ż. zainteresowanych projektami oferującymi dotacje na założenie działalności gospodarczej, w szczególności realizowanymi w ramach Działania 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa RPO WP 2014-2020.
Podczas webinarium omówione zostaną następujące zagadnienia:
• Najważniejsze zasady projektów oferujących dotacje na założenie działalności gospodarczej
• Aktualne projekty realizowane w ramach Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla mieszkańców powiatów: słupskiego, bytowskiego, malborskiego, kościerskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego, tczewskiego i człuchowskiego
• Powiatowe Urzędy Pracy – aktualna oferta
• Lokalne Grupy Działania – planowane nabory w 2021 roku
• Preferencyjne pożyczki dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą

Miejsce i termin webinarium:
Webinarium odbędzie się 2 lutego 2021r. w godz. 11.00 - 12.00 w programie ClickMeeting.
Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie do dnia 1 lutego 2021r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Link do webinaru zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia tj. 2 lutego 2021r.

Organizator webinarium
Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Słupsku
tel.: 59 714 18 44
e-mail: slupsk.pife@pomorskie.eu

Program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:
https://www.rpo.pomorskie.eu/-/webinarium-pn-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-dla-osob-powyzej-30-roku-zycia-

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

Tytuł / Nazwa Data publikacji
 Formularz zgłoszeniowy 2021-01-21 13:15:07
 Program webinarium 2021-01-21 13:15:20