Dotacja dla Szpitala Miejskiego w Miastku

2021-01-22 14:32:05   Paulina Stranz

W dniu 22 stycznia 2021 r. pomiędzy Gminą Miastko, reprezentowaną przez Burmistrza Miastka – Panią Danutę Karaśkiewicz, a Szpitalem Miejskim w Miastku Sp. z o.o., reprezentowanym przez Prezesa – Panią Renatę Kiempa, została podpisana umowa o przekazanie środków publicznych w formie dotacji w wysokości 2.900.000 zł, pozyskanych w ramach programu Fundusz Inwestycji Lokalnych. Otrzymane środki finansowe Szpital Miejski w Miastku przeznaczy na realizację następujących zadań: "Wyposażenie oddziału ginekologiczno – położniczego" oraz "Modernizacja i doposażenie zakładu opiekuńczo – leczniczego".