Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – wyniki dofinansowań

2021-04-02 08:46:11   Paulina Stranz

W związku z ogłoszeniem listy zadań, wybranych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w którym Gmina wystąpiła o uzyskanie środków na realizację działań:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym Dolsko- Wałdowo z przyłączeniem miejscowości Zadry i Dolsko
2. Modernizacja i doposażenie Izby Przyjęć Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o. o. w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału ratunkowego,
3. Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Piaszczynie,

informujemy, że Gmina Miastko otrzymała dofinansowanie na:
1. Modernizacja i doposażenie Izby Przyjęć Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o. o. w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (wysokość otrzymanej dotacji – 4 000 000 zł)
2. Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Piaszczynie (wysokość otrzymanej dotacji – 400 000 zł) .