Badanie jakości powietrza na terenie Miastka

2021-04-08 10:52:15   Paulina Stranz

W dniu 7 kwietnia 2021 r. na terenie Miastka firma Softblue z Bydgoszczy dokonała pomiarów jakości powietrza w zakresie zanieczyszczeń pyłów zawieszonych i stężeń gazów z użyciem specjalistycznego sprzętu – mobilnej głowicy pomiarowej AirDron, zainstalowanej na bezzałogowym statku powietrznym - dronie.

Analizator zbierał dane związków chemicznych i pyłów:
cząsteczek pyłu PM 2.5
cząsteczek pyłu PM 10,
poziomu tlenku węgla CO,
poziomu dwutlenku węgla CO2,
poziomu dwutlenku siarki SO2,
poziom tlenku azotu NO.

Należy tu nadmienić, że żaden z pomiarów bezpośrednich z 23 punktów pomiarowych, nie wykazał przekroczeń spalania substancji lub materiałów zabronionych. Jak ocenił przedstawiciel firmy dokonującej badania, jakość powietrza w mieście w tym dniu była dobra i znacznie lepsza w porównaniu do innych gmin, gdzie prowadzono tego typu badania.

Jeszcze w tym roku - w IV kwartale - Gmina Miastko przeprowadzi kolejne badania jakości powietrza, które obejmą już całą gminę. Chcemy, aby takie działania odbywały się cyklicznie w przyszłym sezonie grzewczym. Pyły emitowane głównie z przydomowych instalacji centralnego ogrzewania są przyczyną powstawania smogu, działającego destrukcyjnie na środowisko. Zależy nam, aby wszyscy mieszkańcy stosowali się do przepisów. Tu liczy się przede wszystkim zdrowie nas wszystkich.