Przetarg na sprzedaż nieruchomości w m. Miastko

2020-05-21 09:08:14   Paulina Stranz

Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko. Przedmiotem przetargu są :
nieruchomości położona w Miastku przy ul. Gen. Wybickiego 4, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 298 ,
nieruchomości położona w Miastku przy ul. Gen. Wybickiego 3, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 299/2 i 301,
nieruchomość położona w Miastku przy ul. Armii Krajowej 36 , lokal użytkowy II. działka oznaczonej numerem ewidencyjnym 398/1,
nieruchomość niezabudowana przy ul. Armii Krajowej , oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach 271, 278/1 i 277/1,
nieruchomość lokalowa użytkowa numer X ,w budynku numer 6 położonym przy ul. Wielkopolskiej, nr.ewidencyjny działki 73/4

Tytuł / Nazwa Data publikacji
 lokal użytkowy ul. Wielkopolska 6 2020-05-21 09:13:01
 nieruchomość ul.Wybickiego 3 2020-05-21 09:13:26
 nieruchomość ul.Wybickiego 4 2020-05-21 09:13:50
 ul.Armii Krajowej dz.271,278/1 i 277/11 2020-05-21 09:14:38
 lokal użytkowy ul.Armii Krajowej 36 2020-05-21 09:20:06