Szkoły podstawowe 2016-03-01 09:44:58        

Szkoła Podstawowa nr 1  z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku
ul. Bolesława Chrobrego 7
77-200 Miastko
tel./fax.: (059) 857 29 62
Dyrektor: Jerzy Wójtowicz
Zastępca dyrektora: Danuta Derkacz
http://www.sp1.miastko.pl/

Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Miastku
ul. Kujawska 10
77-200 Miastko
tel./fax.: (059) 857 28 43
Dyrektor: Mariola Kopeć
Zastępca dyrektora: Bożena Kąkol-Osóbka
http://sp2miastko.pl/

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tursku
77-203 Dretyń
tel./fax.: (059) 858 16 94
Dyrektor: Renata Machalewska
http://soswtursko.szkolnastrona.pl/

Zespół Szkół w Dretyniu im. Polskich Noblistów
77-203 Dretyń
tel./fax.: (059) 858 16 17
Dyrektor: Paweł Biernacki
Zastępca dyrektora: Henryk Jabłoński

Szkoła Podstawowa w Świerznie im. Henryka Sienkiewicza
77-200 Miastko
tel./fax.: (059) 858 32 67
Dyrektor: Iwona Ryckiewicz

Szkoła Podstawowa w Słosinku im. ks prałata Zdzisława Jastrzębiec - Peszkowskiego
77-200 Miastko
tel.: (059) 858 34 28
Dyrektor: Anetta Orczyk

Szkoła Podstawowa w Wałdowie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
77-200 Miastko
tel.: (059) 823 10 47
Dyrektor: Grzegorz Pelowski
http://www.spwaldowo.szkolna.net/

Szkoła Podstawowa w Piaszczynie im. Hieronima Derdowskiego
77-207 Piaszczyna
tel.: (059) 857 12 27
Dyrektor: Barbara Ilkiewicz
http://sppiaszczyna.miastkoinfo.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Kamnicy
77-200 Miastko
tel.: (059) 857 31 14
Dyrektor: Krystyna Hingst
Zastępca dyrektora:Alicja Sewlal
http://www.spkamnica.pl/