Kształcenie zawodowe 2016-04-15 13:41:50        

Lista zawodów w jakich kształcą się uczniowie Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku:
- Technik Informatyk
- Technik Urządzeń i Systemów Energii Odnawialnej
- Technik Pojazdów Samochodowych
- Technik Organizacji Reklamy

Lista zawodów w jakich kształcą się uczniowie Zespole Szkół Pponadgimnazjalnych w Łodzierzy:
- Blacharz samochodowy
- Elektryk
- Fryzjer
- Kamieniarz
- Kucharz
- Lakiernik
- Mechanik pojazdów samochodowych
- Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- Murarz
- Piekarz
- Rolnik
- Sprzedawca
- Stolarz
- Ślusarz
- Tapicer
- Technik Spedytor
- Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
- Wędliniarz