Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Piaszczynie 2017-08-29 13:58:48        

Nazwa operacji: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Piaszczynie”.

Numer umowy: 00239-6935-UM1110387/16

Data podpisania umowy: 29.08.2017 r.

Cel operacji:  Stworzenie terenu rekreacyjnego w centrum wsi Piaszczyna.

Planowane efekty operacji: Nastąpi  poprawa  jakości życia mieszkańców dzięki możliwości korzystania z siłowni plenerowej, palcu zabaw, możliwości spędzania wolnego czasu na atrakcyjnym terenie rekreacyjnym dodatkowo zagospodarowanym elementami małej architektury i obsadzonym zielenią.

Nazwa działania PROW 2014-2020 w ramach którego realizowania jest operacja: operacja typu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Całkowita wartość projektu:  150 281,40 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania:  86 297,86 zł