Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miastko 2014-09-29 13:50:49       

Burmistrz Miastka Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) i uchwały Nr X/94/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 października 2013 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miast ...

Email adresata: *
Nadawca: *
Twój adres email: *
Kod z obrazka
Przepisz kod z obrazka: *