Pokonać nałogi w SP Słosinko 2014-11-28 13:05:56        

Wśród dokumentów, na których opiera się działalność każdej szkoły, jest program profilaktyki. W ramach jego realizacji w szkole realizowane są różnorodne projekty edukacyjne, programy profilaktyczne, uczniowie biorą aktywny udział w akcjach i kampaniach profilaktycznych. Jednym z takich działań jest także prowadzenie systematycznych działań informacyjnych związanych z sięganiem po środki uzależniające (papierosy, alkohol, dopalacze, narkotyki) i pogłębianie wiadomości na temat różnego rodzaju zagrożeń. Pomocą w realizacji tych przedsięwzięć była wizyta „Świetliczaków” ze świetlicy wiejskiej w Słosinku pod opieką animatora kultury p. Bożeny Pontus, z którą szkoła ściśle współpracuje. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Słosinku bowiem nie tylko poznają i pogłębiają tajniki wiedzy w szkole, ale także uczestniczą w popołudniowych zajęciach na świetlicy wiejskiej. Podczas takich zajęć pod okiem pani Bożeny została przygotowana scenka teatralna pod tytułem „Pokonać nałogi”, którą dzieci zaprezentowały swoim kolegom w szkole. Przedstawienie bardzo się podobało, a uczniowie i grono pedagogiczne gromkimi brawami nagrodzili młodych artystów. Dzień wcześniej z tym przedstawieniem nasi artyści wystąpili na XII Konkursie Teatralnym dla dzieci i młodzieży „Nałogi na celowniku”, organizowanym przez MGOK w Miastku. Obecnie szkoła jest realizatorem dwóch projektów edukacyjnych – „Rok Grzeczności - Grzeczność na co dzień” oraz „Gdzie były i co robiły Twoje ręce?!” Dzięki tego rodzaju projektom jeszcze bardziej możemy promować zdrowy styl życia i właściwe postawy prozdrowotne. Mamy nadzieję, iż poprzez takie działania przyczynimy się do zdrowia nie tylko jednostek, ile całej społeczności szkolnej.