Wielkie sprzątanie terenu szpitala 2016-09-28 00:00:00        

Wczoraj, 27.09. ponad sto osób wzięło udział w porządkowaniu terenów przyszpitalnych. Z samego Szpitala Miejskiego w akcję zaangażowanych było prawie 50 osób.  Wśród uczestników akcji byli pracownicy Urzędu Miejskiego - ponad 20 osób, w tym burmistrz Miastka Roman Ramion, zastępca burmistrza Ewa Kapłan i sekretarz Miastka Jan Gajo oraz trzech radnych z przewodniczącym Rady Miejskiej Janem Basarą na czele.  Zarząd Mienia Komunalnego wystawił reprezentacje złożoną z ponad 20 osób, a pozostałe jednostki gminy - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Zakład Energetyki Cieplnej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Biblioteka Publiczna i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - od kilku do kilkunastu pracowników. Narzędzia zapewnił ZMK i Szpital. Do prac użyto także ciężkiego sprzętu należącego do ZWiK-u, ZEC-u i ZMK. Ta olbrzymia grupa została rozproszona po całym terenie przyszpitalnym i porządkowała zieleńce, drogi i chodniki wewnątrzzakładowe, zamiatając, grabiąc, przerzucając ziemię łopatami i strzygąc żywopłoty. Usuwano także mech z murków ogrodzeń. Dzięki akcji teren przy szpitalu odzyskał dawny blask. Uczestnikom akcji należą się serdeczne podziękowania za to, że poświęcili prawie trzy godziny na te prace, powodując, że teren szpitala wyładniał. Wszyscy mogą mieć olbrzymią satysfakcję z wykonanej pracy.