Sesja Rady Miejskiej 2016-09-30 14:13:58        

Na dzisiejszej (30 września) sesji Rady Miejskiej radni podjęli szereg uchwał, m.in. dotyczących zmian w budżecie gminy na rok 2016, a także dotyczących wydzierżawienia działek i nieruchomości.


Kolejne uchwały dotyczyły wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Miastko na lata 2016 - 2023, a także przyjęcia do realizacji "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Miastko na lata 2014 - 2020". Rada wyraziła także zgodę na zawarcie przez Gminę Miastko umowy o partnerstwie z Gminą Tuchomie w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gmin - Miastko i Tuchomie. Radni wysłuchali też sprawozdań nt. wydatków z bieżącego utrzymania dróg i ulic w gminie, a także o stanie bezrobocia w mieście i gminie Miastko w roku 2015.