Przyznano stypendia sportowe Gminy Miastko 2016-10-03 00:00:00        

Na mocy  Uchwały Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25.09.2015r. nr XV/117/2015 oraz Zarządzenia Burmistrza Miastka  z dnia 07.09.2016r. nr 313/VII/2016 zostały przyznanie stypendia za  wyróżniające osiągnięcia sportowe w II poł. 2015r. i I poł. 2016r.


Wpłynęło 17 wniosków z których 15 spełniło wymogi formalne oraz otrzymało   pozytywną ocenę  Komisji.  Zawodnicy otrzymają w miesiącach Październik – Grudzień 2016r. stypendia w wysokości od  150,00 zł. do 450,00 zł.  Łącznie w budżecie Gminy Miastko na ten cel przeznaczono 12.000 zł.

Stypendia otrzymali:

Zapasy: Arkadiusz Kułynycz, Grzegorz Wanke, Piotr Zabłocki, Paweł Zabłocki, Artur Szczęsny, Radosław Szczęsny, Filip Petrończak, Jacek Kazimierczak, Agata Kazimierczak.

Badminton: Jakub Michał Mnich, Joanna Kosarzycka, Aleksandra Paprzycka.

Strzelectwo: Mateusz Bartosik.

Pływanie i Kajakarstwo: Karina Czajka.

Taniec i Fitness: Iga Marciszonek.

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych