Miliony dla naszej gminy 2016-10-06 07:24:48        

Aż 8 181 991,55 złotych pozyskała Gmina Miastko w tym roku ze środków zewnętrznych, głównie z dotacji uzyskanych w konkursach. Wartość projektów, które nasza Gmina chce zrealizować wynosi 14 484 840,15 zł. 


Największe dotacje pochodzą z regionalnych programów operacyjnych. W przyszłym roku Gmina zamierza zrealizować następujące projekty: termomodernizację - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (wartość projektu - 7 018 935,73 zł, wartość dofinansowania - 3 704 065,71 zł). Kolejna dotacja w wysokości 792 906,93 zł (przy wartości projektu - 1 762 015,42 zł) przeznaczona będzie na adaptację budynku po liceum na mieszkania komunalne.   Z kolei 1 697 351 zł Gmina wyda na budowę drogi gminnej na ul. Jodłowej (wartość projektu - 3 225 065 zł), a na przebudowę drogi gminnej w Słosinku - 559 681 zł (wartość projektu - 969 456 zł). Projekt oświatowy obejmujący większość szkół to wydatek wynoszący 1 290 068 zł, z czego 1 225 561,91 zł to dotacja z Regionalnego programu Operacyjnego.

Wszystkie umowy z RPO ( poza oświatową) zostały już podpisane.

Pozostałe pozyskane dotacje w wysokości 202 425 zł przy wartości projektów 219 300 zł przeznaczone będą na: przebudowę drogi dojazdowej Słosinko - Domanica (76 800 zł), opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji (56 250 zł), Program Gospodarki Niskoemisyjnej - 23 375 zł i zwiększenie subwencji oświatowej na pomoc psychologiczno-pedagogicznej oraz doposażenie gabinetów lekarskich - 46 000 zł.