Ślubowanie Klas Pierwszych 2016-10-11 00:00:00        

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku w dniu 7 października 2016 r. obchodziła święto, gdyż do grona szkolnej braci zostali przyjęci uczniowie pierwszych klas. Pierwszoklasiści m.in. ślubowali rzetelnie zdobywać wiedzę, sumiennie wywiązywać się z powierzonych im obowiązków, dbać o honor szkoły, tradycję  i historię kraju. 


Uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny odkrywający ich talenty recytatorskie oraz muzyczne. Przygotowaniem klas zajęły się wychowawczynie nauczania zintegrowanego pani Irena Bronk i pani Aldona Meyer-Szyc.

Uroczystego pasowania dokonał pan dyrektor Jerzy Wójtowicz, który obiecał, iż będzie dbał o właściwy rozwój swoich podopiecznych oraz będzie się przyglądał wypełnianiu  przez nich złożonej obietnicy. Każdy uczeń otrzymał legitymację szkolną będącą dowodem przynależności do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miastku.

Należy podkreślić, że uroczystości przyglądali się licznie zgromadzeni rodzice oraz uczniowie klas szóstych, którzy podarowali młodszym koleżankom i kolegom słodki poczęstunek.