X Międzynarodowa Konferencja dla Trwałego Rozwoju Reginów Dzięki Zastosowaniu Odnawialnych Źródeł Energii 2016-10-12 00:00:00        

Dnia 10 października 2016 r. odbyła się w Niemczech w miejscowości Wietow (kraj związkowy Meklemburgia- Pomorze Przednie) X Międzynarodowa Konferencja dla Trwałego Rozwoju Reginów Dzięki Zastosowaniu Odnawialnych Źródeł Energii. Po raz kolejny do udziału w niej zaproszono reprezentanta  Urzędu Miejskiego w Miastku w osobie wiceburmistrz Ewy Kapłan. Towarzyszył jej tłumacz języka niemieckiego Waldemar Zwiewka.


Konferencja odbyła się Centrum Solarnym w Wietow, w którym prowadzone są badania nad efektywnym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii pod kierunkiem Brigitte i Ditmara Schmidt, niemieckich naukowców od lat zajmujących się tą problematyką. Na terenie centrum znajduje się eksperymentalny dom, który w 100%  jest samowystarczalny w energię i ciepło wytwarzane dzięki odnawialnym źródłom energii. Koszt jego budowy wyniósł ponad 2 miliony euro i obecnie prowadzone są badania nad wykorzystaniem zastosowanych w nim technologii do powszechnego użytku.  

W swojej prezentacji Ewa Kapłan przedstawiła dotychczasowe miasteckie dokonania na obszarze wykorzystania odnawialnych źródeł energii jak również dalsze planowane zamierzenia. Kilkakrotnie podkreślała w swoim referacie, iż to wszystko to przede wszystkim zasługa oddolnej inicjatywy mieszkańców Miastka, którzy założyli Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze i zainicjowali przed kilku laty proekologiczne działania. Prezentacja wiceburmistrz Miastka spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji, którzy wyrazili swoją aprobatę nagradzając jej wystąpienie długimi oklaskami.   

Na konferencji poruszano również inne tematy, w tym m.in. degradację środowiska naturalnego, zmiany w prawie dotyczącym energii odnawialnej w Polsce, przedstawiono niektóre regiony w Niemczech zaopatrujące się w 100% w energią elektryczna i cieplną z odnawialnych źródeł energii, oraz możliwości wsparcia projektów proekologicznych przez Unię Europejską jak również wykorzystanie wód geotermalnych w produkcji rolniczej w Izraelu. Nagrodzono również inicjatorów kilku projektów proekologicznych z Niemiec i Polski. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele z Niemiec, Polski, Japonii, Izraela i Szwajcarii. Wiceburmistrz Miastka nawiązała kontakty zmierzające do wspólnej realizacji z jedną ze szkołą berlińskich projektu pt. „Budka na książki” upowszechniającego czytelnictwo, z przedstawicielką instytutu z Kassel (Niemcy) celem umieszczenia Miastka na europejskiej mapie gmin zmierzających do 100% zaopatrzenia w ciepło i prąd z odnawialnych źródeł energii, z profesorem z Uniwersytetu Ben Guriona (Izrael) zajmującego się problematyką zastosowania nowoczesnych metod w rolnictwie i hodowli ryb oraz przedstawicielką Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ze Szczecina, która zaoferowała doradztwo celem pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zamierzeń proekologicznych.

Konferencja odbyła się pod patronatem Ministerstwa ds. Energii, Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Kraju Związkowego Meklemburgia – Pomorze Przednie oraz Agencji ds. Trwałego Rozwoju Meklemburgii – Pomorza-Przedniego.