Spotkanie w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miastka 2016-10-19 09:55:12        

W związku z pracami nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016-2025 zapraszamy mieszkańców gminy do udziału w spotkaniu, które odbędzie się dnia 25 października 2016 roku o godz. 17:00 w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku, ul. Dworcowa 29. Celem spotkania będzie zaprezentowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Uczestnicy w drodze dyskusji będą mieli możliwość zgłaszania swoich uwag do zaprezentowanego dokumentu. Bardzo zależy nam, aby Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016-2025, jak najlepiej odpowiadał Państwa potrzebom i wymaganiom, dlatego też mamy nadzieję, że zechcą Państwo wziąć udział w spotkaniu. Serdecznie zapraszamy!