Litwini w Miastku 2016-10-20 00:00:00        

Rozpoczyna się wizyta w Miastku 8-osobowej delegacji miasta partnerskiego Tytuvenai (Litwa). Na jej czele stoją - Vaclovas Andrulis - mer rejonu Kelme oraz Romas Čerkauskas - starosta Tytuvenai. Dziś Litwini wspólnie z władzami Miastka zwiedzają Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, a jutro obejrzą nową siedzibę Nadleśnictwa Miastko, w której zapoznają się z działalnością tej instytucji. W piątek o godz. 11.00 w Centrum Informacji Turystycznej zostanie otwarta wystawa ponad stu zdjęć autorstwa Dariusza Jawora, które są  pokłosiem jego wizyty na Litwie. W trakcie wernisażu wystawy będzie okazja do wymiany poglądów na temat dalszej współpracy pomiędzy Miastkiem a Tytuvenai. Zapraszamy mieszkańców Miastka do udziału w tym spotkaniu, bowiem uroczystość ta ma charakter otwarty. Po spotkaniu w Centrum delegacja weźmie udział w koncercie w miasteckim Gimnazjum, w którym wystąpią uczniowie, głównie uczestnicy tegorocznego wyjazdu na Litwę. Gimnazjaliści podzielą się wspomnieniami z pobytu w Tytuvenai. W sobotę Litwini zwiedzą Słowiński Park Narodowy, a niedziele spędzą u w gościnie u rodzin. W poniedziałek zakończenie wizyty.