Konkurs - Jak nie ulec nałogom 2016-10-27 11:18:41        

Oddział dla Dzieci w Bibliotece Publicznej w Miastku ogłasza konkurs literacki p.n. "Jak nie ulec nałogom"
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 19 lat z terenu miasta i gminy Miastko. Organizowany jest przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej i współfinansowany przez Miejsko – Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku, w ramach programu ”Uzależnienia XXI wieku”.

Celem konkursu jest: 
- zwrócenie  szczególnej  uwagi  na problemy wynikające z  nadużyć  takich  nałogów,  jak:  alkoholizm, narkomania, przemoc 
- zapoznanie ze skutkami uzależnień
- uświadomienie dzieciom  potrzeby  właściwego zagospodarowania własnego wolnego czasu
- propagowanie czytelnictwa
- rozwijanie uzdolnień twórczych

Regulamin konkursu:
Konkurs adresowany jest do  dzieci i młodzieży  w  wieku od 9  do  19 lat. Uczestnik powinien nadesłać  1  utwór  poetycki  (wiersz), związany z  tematyką  konkursu,                                                        
który  nie został wcześniej nagrodzony w innych konkursach. Prace   konkursowe  oceniać  będzie  komisja powołana przez dyrektora Biblioteki w czterech kategoriach wiekowych:
Kategoria I: 9 –  10   lat
Kategoria II: 11 –  12  lat
Kategoria III:13 –  15  lat
Kategoria IV: 16 – 19  lat

Kryteria  oceniania:
- zgodność pracy z tematem,
- poprawność stylistyczna i językowa,
- poziom literacki pracy,
- samodzielność i oryginalność,

Ogłoszenie pracy literackiej na konkurs oznacza akceptację  regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Każda praca powinna być opisana: nazwisko, imię, wiek uczestnika, nazwisko opiekuna,  adres i nr  telefonu  placówki.
Termin składania prac:  18  listopad  2016 r.  -  Oddział  dla  dzieci  w  Bibliotece Publicznej w Miastku,  ul.  Dworcowa   29.
Planowane rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie  nagród odbędzie się w dniu:  29 listopad 2016  r. o  godz.  11 : 00  w  Bibliotece  Publicznej w Miastku.