Upiększą Miastko 2016-10-28 07:32:45        

Wczoraj przebywała w Miastku grupa kilkunastu studentów Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej z dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Radecką na czele. Studenci w ramach porozumienia pomiędzy Politechniką Koszalińską a Gminą Miastko biorą udział w przedsięwzięciu pn. "Obiekty plenerowe na 400-lecie Miastka". Celem tego porozumienia jest badanie przestrzeni miejskiej Miastka pod kątem lokalizacji obiektów plenerowych oraz określenia ich formy. Politechnika Koszalińska zobowiązała się do wykonania dokumentacji fotograficznej wybranych miejsc Miastka, co wczoraj uczyniono, a także do wykonania projektów koncepcyjnych obiektów plenerowych. Studenci pod opieką swych wykładowców wykonają także dziesięć projektów koncepcyjnych w formie plansz o wymiarach 100 x 70 drukowanych na sztywnym podkładzie. Pokłosiem działań studentów ma być wystawa wydrukowanych projektów koncepcyjnych, podczas której wyróżnione zostaną wybrane przez mieszkańców prace. Potem przyjdzie czas na wprowadzenie projektów w życie.