Pożegnanie Państwa Stankowskich 2016-10-28 13:45:31        

Pożegnanie Państwa Stankowskich Na dzisiejszej (piątek, 28.10) sesji Rady Miejskiej uroczyście pożegnano Państwa Ewę i Andrzeja Stankowskich, którzy po 25 latach pobytu w Miastku zmienili swe miejsce zamieszkania. Odeszli na zasłużoną emeryturę, przepracowując 40 lat, w tym 25 lat w jednym miejscu pracy, czyli miasteckim szpitalu. - Jesteśmy bardzo wzruszeni. Nie spodziewaliśmy się tak miłego pożegnania - powiedziała pani Ewa Stankowska, po otrzymaniu z rąk burmistrza Romana Ramiona i przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Basary pamiątkowych podziękowań, kwiatów i upominków. - Przepracowałam w miasteckim samorządzie 12 lat, czyli trzy kadencje. Cieszę się, że swą pracą mogłam się przyczynić do rozwoju Miastka i całej gminy. Państwo Stankowscy wspominając swą pracę w Miastku podkreślali, że ich działania skierowane były przede wszystkim na rozwój miasteckiego szpitala. Dziś mogą się cieszyć z tego, że miastecka lecznica przetrwała trudne momenty i obecnie się stale rozwija. W trakcie sesji radni podjęli szereg uchwał m.in. dotyczących przejęcia nieruchomości. Przyjęli tez "Roczny program współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017", a także zapoznali się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miastko w roku szkolnym 2015/2016.