Odznaka i dyplom od niewidomych 2016-11-03 00:00:00        

Burmistrz Miastka Roman Ramion oraz Dominika Jurewicz, inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Miastku i za swą pracę na rzecz niewidomych osób zostali uhonorowani przez Polski Związek Niewidomych, Koło Powiatowe w Bytowie. 


Dominika Jurewicz z rąk Aleksandra Kamienia, skarbnika koła i prezesa koła w Miastka otrzymała Odznakę Przyjaciel Niewidomego - za szczególną wrażliwość i działalność na rzecz środowiska osób niewidomych i słabowidzących. Z kolei burmistrz Roman Ramion otrzymał Dyplom Uznania za wieloletnią współpracę , za efektywne działania podejmowane na rzecz integracji i aktywizacji osób niewidomych i słabowidzących. - To, że jesteśmy razem daje nam siłę i wiarę w sens naszego działania. Mając takich przyjaciół wierzę, że można zmieniać świat na lepsze. Z wielkim szacunkiem odbieramy fakt, iż dane nam jest owocnie współpracować. Z wyrazami szacunku - napisała Danuta Cyrson, prezes Koła Powiatowego PZN w Bytowie.

Pani Dominice i panu Burmistrzowi serdecznie gratulujemy!