Liga Matematyczna – pod honorowym Patronatem Burmistrza Miastka 2016-11-03 00:00:00        

Zespół Szkół w Dretyniu w roku szkolnym 2016/2017 organizuje cykliczny konkurs matematyczny dla szkół podstawowych pod nazwą  LIGA  MATEMATYCZNA.


Celem konkursu jest:  doskonalenie umiejętności logicznego myślenia;  poszukiwanie talentów matematycznych;  prezentacja zastosowań matematyki w wielu obszarach działalności człowieka;  promocja rozrywek matematycznych, jako doskonałego sposobu spędzania wolnego czasu;  wymiana doświadczeń między uczniami i nauczycielami różnych szkół.

         Zasady konkursu polegają na rozwiązywaniu zadań matematycznych przygotowanych przez nauczycieli matematyki ze szkół uczestniczących w Lidze. Za każde rozwiązane zadanie uczeń otrzymuje określoną liczbę punktów. Szkoła wystawia drużynę składająca się z trzech zawodników-uczniów, po jednym z  klasy  IV,V i VI. Klasyfikacja Ligi prowadzona jest indywidualnie i drużynowo. Koordynatorem całej Ligi Matematycznej jest nauczyciel matematyki z Zespołu Szkół w Dretyniu  pan Andrzej Wdowiak.

         Do Ligi Matematycznej zgłosiło się pięć szkół. Po rozegraniu pierwszej rundy klasyfikacja przedstawia się następująco: SP 1 Miastko - 53, SP Dretyń – 46, SP Słosinko         - 34, SP 2 Miastko        - 32, SP Wałdowo        - 19. 

Uczniowie klas VI: Lange Błażej, SP-1 Miastko, Marta Urban, SP-2 Miastka,  Mateusz Olesiak, SP Słosinko

Uczniowie klas V:  Nikodem Wiśniewski, SP Dretyń,  Nikola Kłosińska, SP Słosinko,  Bartłomiej Tandecki, SP-2 Miastko.                                                                                                                                      

Uczniowie klas IV:  Piotr Biernacki, SP-1 Miastko, Alicja Nejman, SP Dretyń,  Daria Derengowska, SP Słosinko.