Ogłoszenie o wyborze partnera spoza sektora finansów publicznych 2016-10-17 12:46:59        

Na podstawie Zarządzenia Nr 317/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 20 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – wśród dopływów Wieprzy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego, Przedsięwzięcie Strategiczne „Pomorskie Szalki Kajakowe” dokonano następującego wyboru najkorzystniejszej oferty partnerstwa: Nadleśnictwo Warcino, z siedzibą: woj. pomorskie, powiat słupski, gm. Kępice, 77-230 Kępice, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11A
Uzasadnienie wyboru: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych. Wybrany partner nie podlega wykluczeniu, oferta spełnia wszystkie wymogi zamawiającego i nie przekracza kwoty wartości zamówienia dla zadań przewidzianych do realizacji przez partnera.