Powstanie mikroklaster energetyczny 2016-11-14 11:55:39        

Pięć gmin podpisało z Gminą Miastko listy intencyjne w sprawie powołania mikroklastra energetycznego.


Podpisali je: Jerzy Lewi Kiedrowski - wójt gminy Tuchomie, Tomasz Czechowski - wójt Trzebielina, Andrzej Lemańczyk - wójt Lipnicy, Maciej Chaberski - zastępca burmistrza Kępic, Eugeniusz Dmytryszyn - wójt gminy Koczała i Roman Ramion - burmistrz Miastka. Zgodnie z podpisanymi listami intencyjnymi władze sąsiednich dla Miastka gmin zadeklarowały zamiar współpracy w celu inspirowania, wspierania i koordynowania działań mających na celu rozwój inteligentnych systemów energetycznych w ramach planowanych przedsięwzięć dotyczących budowy wyspy energetycznej/ lokalnego mikroklastra energii.