Paleniu śmieci w piecach mówimy NIE 2016-11-14 12:48:52        

Drodzy Mieszkańcy Gminy Miastko! Gmina Miastko to Brama do Natury, więc nie doprowadźmy do tego aby przybywający do nas goście musieli tą bramę przekraczać w maseczkach ochronnych. Rozpoczął się nowy sezon grzewczy. Mieszkańcu - spalanie śmieci zwłaszcza butelek plastikowych, folii, drewna malowanego, lakierowanego odpadów z gumy, kolorowych gazet jest najgorszą i najbardziej szkodliwą formą pozbywania się odpadów. Na terenie gminy Miastko z gospodarstw domowych odbierane są odpady komunalne w każdej ilości, prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych, tym bardziej spalanie tych odpadów w piecach domowych jest niezrozumiałe. Spalanie w piecach domowych odbywa się w zbyt niskiej temperaturze i powoduje emisję zanieczyszczeń takich, jak: pyły zawierające metale ciężkie, tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór a przede wszystkim rakotwórcze dioksyny i furany. Spalając tylko 1kg odpadów z polichlorku winylu PCV ( butelki plastikowe) wytwarzamy 280 litrów gazowego chlorowodoru, który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny. Powstałe zanieczyszczenia powietrza mają wielki wpływ na rozwój takich chorób jak astma oskrzelowa, alergiczne zapalenie skóry, alergie pokarmowe, czy choroby nowotworowe. W trosce o zdrowie nas wszystkich apeluję aby w piecach do ogrzewania używać tylko materiałów opałowych odpowiednich do rodzaju pieca. Takie działanie na pewno wpłynie na poprawę jakości naszego życia. Przypominam iż spalanie śmieci jest zabronione ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity:. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze. zm.)- art. 191 cyt. ustawy„ Kto, wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny ”. Za łamanie tego zakazu przewidziana jest grzywna do 5000 zł.” Jednocześnie pragnę serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy postępując właściwie z odpadami ( nie palą ich w piecach ) przyczyniają się do poprawy jakości otaczającego nas powietrza.