Powstał Komitet Organizacyjny Obchodów Roku Jubileuszowego 2017 2016-11-15 10:59:50        

W miniony czwartek, 10 listopada na spotkaniu w Centrum Informacji Turystycznej powołano Komitet Organizacyjny Obchodów Roku Jubileuszowego 2017, w którym świętowane będzie 400-lecie nadania praw miejskich Miastku. 


W skład Komitetu weszło 30 osób, w tym dyrektorzy szkół, działacze społeczni, radni, władze gminy, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Komitet ma otwartą formułę. W jego pracach mogą wziąć udział wszyscy chętni, którym zależy na dobru gminy. Program obchodów 400-lecia nadania praw miejskich naszemu Miastku ma być otwarty. Do tych działań zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Miastka. Dla każdego ma się znaleźć miejsce i pole do działania. Każdy pomysł będzie miał szansę realizacji.

            Na czele Komitetu stanął burmistrz Miastka Roman Ramion, a wiceprzewodniczącym został Jan Basara - przewodniczący Rady Miejskiej. Sekretarzem został Janusz Gawroński - dyrektor MGOK. W skład Zarządu Komitetu weszli jeszcze - radny Witold Zajst, Przemysław Pakuła, Lech Warsiński oraz Konrad Remelski, jako koordynator działań. Powstały także zespoły do spraw: organizacji uroczystości oficjalnych, organizacji przedsięwzięć kulturalnych, przedsięwzięć rekreacyjno-turystycznych i sportowych, przedsięwzięć oświatowo-popularno-naukowych oraz ds. organizacji oprawy promocyjnej 400-lecia.

            Obchody jubileuszowe mają trwać przez cały 2017 rok. Będzie to rok podwójnie jubileuszowy, bowiem w 2017 roku przypada 100-lecie Duszpasterstwa Katolickiego na Ziemi Miasteckiej. Z tej okazji 27 maja odbędą się uroczystości w kościele, a także w Gimnazjum, a następnego dnia - wielki festyn na terenach Szkoły Podstawowej nr 1.

            W przyszłym roku zaplanowano kilka imprez znaczących. Pierwszą będzie uroczysta sesja Rady Miejskiej, która odbędzie się w końcu marca 2017 roku z udziałem przedstawicieli miast partnerskich, z wręczeniem wyróżnień "Honorowe obywatelstwo Gminy Miastko" i honorowego medalu "Zasłużony dla Gminy Miastko". Wśród imprez kulturalnych największą będzie lipcowy koncert z okazji Dni Miastka z udziałem gwiazd estrady. Z kolei w końcu czerwca w Bobięcinie odbędzie się impreza "Reggae nad jeziorem" z udziałem Kamila Bednarka. Z okazji Dnia dziecka odbędzie się wielka impreza szkolna. Kolejną imprezą  będzie Festiwal Barwy Kultur z udziałem zespołów ludowo-folklorystycznych z Ukrainy i miast partnerskich. Zaplanowano też piknik militarno-kulinarny z udziałem grup rekonstrukcyjnych w Grodzie Rummela. Wśród imprez sportowych dominującymi będą II Miasteckie Wyścigi Rowerkowe "Głosu Pomorza" oraz uliczny bieg sztafetowy "400 kilometrów na 400-lecie". Komitet planuje także wydanie monografii historycznej oraz organizację konferencji popularno-naukowej nt. "Miastko - 400-lecie nadania praw miejskich". O szczegółach organizacji Roku Jubileuszowego będziemy Państwa informować.

Na zdjęciu - Komitet Organizacyjny w niepełnym jeszcze składzie.