Patriotycznie w bibliotece – konkurs recytatorski 2016-11-18 12:02:26        

W czwartek 17 listopada w czytelni biblioteki odbył się konkurs recytatorski poezji patriotycznej „Historia tworzy naszą tożsamość”. 


Konkurs ogłoszony został w miesiącu październiku i skierowany był do młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i osób dorosłych z miasta i gminy Miastko. Uczestnicy konkursu  mieli za zadanie zaprezentować 1 utwór poetycki o treści patriotycznej lub wiersz patriotyczny lokalnych twórców. Konkurs współfinansowany był przez Starostwo Powiatowe w Bytowie w ramach programu  „NASZ PATRIOTYZM”.

 Na konkurs zgłosiło się 22 uczestników. Była to młodzież ze szkół: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miastku,  Zespołu Szkół w Dretyniu, Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy, Zespółu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku, Powiatowego Młodzieżowego Dom Kultury w Miastku oraz osoby dorosłe. Komisja składzie: Zbigniew Biliński  – wicedyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w M-ku  (przewod.komisji), Ewa Szyca – dyrektor Biblioteki Publicznej i Alina Francuzik- prac.oddziału dla dzieci i młodzieży biblioteki oceniała uczestników w 3 kategoriach wiekowych: młodzież gimnazjalna, ponadgimanzjalna i osoby dorosłe.  I  miejsce  w kat. gimnazjalnej  zostało przyznane Zuzannie Napieraj, II miejsce zajęła Karolina Kuniszewska, III miejsce -Oliwia Leoniuk.

W kat.II ponadgimnazjalnej -  I miejsce zajął Tomasz Wcisło, II- Katarzyna Ludwikowska , II miejce -Emilia Ramczyk. W tej kategorii przyznano również wyróżnienie dla Aleksandry Krochmalskiej. W kat. III osoby dorosłe wyróżniono Anielę Górowską i Józefa Kobiec.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy za udział w konkursie otrzymali dyplomy.