Widowisko teatralno- muzyczne dla Seniorów 2016-11-18 12:43:40        

Z okazji Dnia Seniora, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku gościł u siebie ponad 50 Seniorów, dla których przygotowano Widowisko teatralno-muzyczne pod tytułem "Gdzie się podziały te kwiaty?". 


Było uroczyste powitanie, życzenia oraz wiersz czytany przez wybrane seniorki.  Dzieci i młodzież z różnych sekcji PMDK prezentowała przed zaproszonymi gośćmi swoje umiejętności recytatorskie,  teatralne, wokalne oraz kulinarne.

Seniorzy, a także rodzice dzieci zobaczyli  więc recytacje i spontaniczne inscenizacje znanych wierszy Jana Brzechwy, które przedstawiła sekcja recytatorsko- teatralna, poznali prezentacje pantomimiczne ilustrujące zajęcia w różnych sekcjach w wykonaniu teatrzyku „Rummelek” oraz wysłuchali piosenek przygotowanych przez  Studio piosenki.

Artystyczne popisy  zapowiadali artyści z kabaretu „Szpilka”, którzy integrowali dziadków z rodzicami oraz wnukami poprzez przeprowadzenie wspólnych pląsów oraz wesołych zabaw. Natomiast  o słodki poczęstunek dla zaproszonych gości zadbały „kuchciki” z sekcji gospodarstwa domowego .

    Mamy nadzieję, że atrakcje przygotowane przez p. Irenę Remelską ( teatrzyk Rummelek i sekcja recytatorsko-teatralna),p. Grażynę Jamniak (kabaret Szpilka i sekcja dziennikarska), p. Katarzynę Bąk (Studio piosenki), p. Agnieszkę Warsińską  ( sekcja gospodarstwa domowego) i ponad 50 ich wychowanków pozostaną na długo w pamięci zaproszonych gości.