Pomorski Dzień Przedsiębiorczości w ZSOiT w Miastku 2016-11-22 11:56:13        

17 listopada 2016 roku w ZSOiT w Miastku w ramach Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości uczniowie klas IV TI i III TI uczestniczyli w spotkaniach z doradcą zawodowym p.Zofią Minciukowską z Powiatowego Urzędu Pracy w Miastku. Celem spotkania była promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, przygotowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy do podejmowania samozatrudnienia. Dzięki organizacji stoiska informacyjno – doradczego ( w czytelni biblioteki naszej szkoły) uczniowie mogli uzyskać informacje o sposobie postępowania i procesie zakładania działalności gospodarczej, wymaganiach i niezbędnych dokumentach. Ponadto można było uzyskać informacje o źródłach pozyskiwania środków finansowych zarówno na rozpoczęcie własnej działalności jak i rozwój już istniejących firm. Oprócz tego można było zbadać predyspozycje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jesteśmy przekonani, iż inicjatywa znalazła uznanie u osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej i nie tylko.