Przetarg na sprzedaż lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ulicy Konstytucji 3 Maja nr 1 2016-11-24 10:55:41        

Nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym, położona w Miastku przy ulicy Konstytucji 3 Maja 1, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 35/23 o powierzchni 221m2.  Budynek posiada  jedną kondygnacje nadziemną i jest częściowo podpiwniczony. Pomieszczenie piwniczne wchodzi w skład części wspólnej budynku. Nieruchomość wyposażona jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SL1M/00003649/6

Przedmiot przetargu:
LOKAL NUMER 1 - powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 41,25 m2. Lokal składa się z pomieszczenia biurowego o powierzchni użytkowej 23,38 m2, pomieszczenia usługowego o powierzchni użytkowej 15,74m2 i wc o powierzchni użytkowej 2,13 m2. Udział w nieruchomości wspólnej przypadający na lokal wynosi 399/1000 części.
CENA WYWOŁAWCZA    -  77.000,00 zł.
WADIUM  WYNOSI           -    7.700,00 zł.

LOKAL NUMER 2 – powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 62,22 m2. Lokal składa się z czterech pomieszczeń biurowych o powierzchniach użytkowych: 11,60 m2, 13,85 m2, 16,60m2 i 10,30 m2, korytarza o powierzchni użytkowej 9,07 m2 oraz wc o powierzchni użytkowej 0,80m2. Udział w nieruchomości wspólnej przypadający na lokal wynosi 601/1000 części.
CENA WYWOŁAWCZA   -    115.000,00 zł.
WADIUM WYNOSI            -     11.500,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 grudnia 2016r.  w Urzędzie Miejskim w Miastku( pokój nr 10) o godz.12.00.
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłata  wadium  w wyżej podanej wysokości najpóźniej do dnia 02.12.2016r. włącznie  w  kasie tut. urzędu, pokój nr 4 lub na konto Urzędu  Miejskiego Miastko BGŻ S.A.  Nr 53 2030 0045 1110 0000 0262 0770, z określeniem numeru lokalu na którą dokonywana jest wpłata wadium  i okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego przed otwarciem przetargu.

Za datę wniesienia wadium uważa się  datę wpływu  środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.

Wadium wpłacone przez uczestnika,  który  przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone.
Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg  wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.   
Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.
Nieruchomość można oglądać w dniach 01.12.2016 i 02.12.2016r. w godzinach od 8.00 do 15.00  lub w innych terminach uprzednio uzgodnionych  z pracownikiem tut. urzędu, pokój nr 12.

Szczegółowych  informacji o przedmiocie przetargu udziela Wydział  Rozwoju Gospodarczego Urzędu  Miejskiego w Miastku, pokój nr 12 lub telefonicznie, tel. 059-857- 07-11.