Spotkanie z przedstawicieli Komendy Policji z uczniami w ZSOiT 2016-11-25 08:11:23        

23 listopada 2016r. w czytelni biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy Policji w Miastu. w spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas: I technik informatyk, I technik organizacji reklamy i II technik organizacji reklamy. Celem debaty było omówienie aspektów dotyczących „Cyberprzestrzeni”, a w szczególności bezpieczeństwa w sieci, ochrony praw autorskich, używania nielegalnego oprogramowania, publikacji wizerunku. Policjanci przedstawili również aspekty prawne dotyczące niewłaściwych zachowań w „Cyberprzestrzeni”. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów o czym świadczył ich aktywny udział.