Stop nałogom i niszczeniu Ziemi 2016-12-01 06:34:28        

W dniu 29 listopada w Bibliotece Miejskiej w Miastku  odbyło się podsumowanie konkursów - literackiego  ​„Jak nie ulec nałogom", w ramach realizacji programu „Uzależnienia XXI wieku”  z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz plastycznego „Nasze rady na odpady” w ramach realizacji zadania pn. "Bądź ekologiem" sponsorowanego przez miastecki Urząd Miejski. Konkursy zorganizowane zostały przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży.  


Do udziału w obu konkursach zgłosiło się prawie 140 uczestników z placówek oświatowych naszej gminy, w wieku od 9 do 19 lat. Po wnikliwej analizie prac plastycznych przez komisję konkursową pod przewodnictwem Marzanny Kowalczyk, plastyka Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku, postanowiono przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria I (wiek 6-8 lat): I miejsce - Gabriela Wiczk -  Szkoła Podstawowa  Nr 1 w Miastku, II miejsce -Alicja Klusek  -  Szkoła Podstawowa w Świerznie,   III miejsce -Filip Olszewski  -  Szkoła Podstawowa  Nr 1 w Miastku, III miejsce -Wiktor Barański -  Szkoła Podstawowa  Nr 1  w Miastku, IV miejsce - Bartłomiej Śledź  -  Szkoła Podstawowa  Nr  2 w Miastku.

 Wyróżnienie: -  Weronika Kozłowska   -  Szkoła Podstawowa  Nr 1 w Miastku,   Hanna Zając -  Szkoła Podstawowa  Nr 1 w Miastku,   Bartosz Chaciej  -  Szkoła Podstawowa  Nr 2 w Miastku,   Hanna Gajewska - Szkoła Podstawowa  Nr 1 w Miastku,   Paweł Krupiński  -  Szkoła Podstawowa  Nr 1 w Miastku,   Lena Brodzińska -  Szkoła Podstawowa  Nr 1 w Miastku,  Marta Paszek-  Szkoła Podstawowa  Nr 1 w Miastku.

 

Kategoria  II (wiek 9-11 lat):  I miejsce  -   Hubert Stadnik -  Szkoła Podstawowa  Nr  2 w Miastku, II miejsce  -  Jakub Klusek -  Szkoła Podstawowa  Nr  2 w Miastku, III miejsce  -  Weronika Wesołowska  -  Szkoła Podstawowa  w Świerznie.

Wyróżnienie:    Hubert Lewicki -  Szkoła Podstawowa  w Świerznie, -  Amelia Orlikowska   -  Szkoła Podstawowa  w Piaszczynie, -  Kornel Brzozowski -  Szkoła Podstawowa  Nr 2  w Miastku.       

Kategoria   III (wiek 12-15 lat): Wyróżnienie: Honorata Sajdak  - praca złożona  indywidualnie.

Kategoria   IV (wiek 16-19 lat): Wyróżnienie: Weronika Bucewka   -  ZSP w Łodzierzy.

 

W konkursie literackim, komisja obradująca pod przewodnictwem Haliny Wojdalskiej, znanej miasteckiej polonistki, postanowiła nagrodzić następujące osoby: 

Kategoria  I (wiek 9-10 lat):  I miejsce -  Aleksandra Dzięcio -  Szkoła Podstawowa w Świerznie,  II miejsce  -  Maja Gawrylczyk -  Szkoła Podstawowa w Świerznie,  III miejsce  -  Wiktoria Mionskowska  -  Szkoła Podstawowa w Świerznie,    III miejsce -  Kinga Kwaśniewska   -  Szkoła Podstawowa w Świerznie.

Kategoria   II (11-12 lat): I miejsce  -  Karolina Sycz  -  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miastku, II miejsce-  Wiktoria Ginter-  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miastku.

Kategoria   III (13-15 lat): I miejsce -  Patrycja Porożyńska   -  Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku, II miejsce  - Wiktoria Surm -  Gimnazjum Miastko,

Kategoria   IV (16-19 lat): I miejsce  -  Patrycja Wolska -  ZSOiT w Miastku, II  miejsce         -  Natalia Dutka  -  ZSP w Łodzierzy, III miejsce -  Wojciech Boczek -   ZSP w Łodzierzy, IV miejsce   -  Magdalena Bartczak - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku.

Laureaci literackiego konkursu zaprezentowali swoje utwory, co spotkało się z aplauzem  zaproszonych osób. Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze, a na twarzach nagrodzonych i wyróżnionych widać było zadowolenie z otrzymanych nagród.