Mikołajki w ratuszu 2014-12-08 14:09:20        

Tradycyjnie już w mikołajki zawitały do ratusza dzieci z Przedszkola nr 1. Wszystkie w mikołajowych czapkach, zatem w ratuszu od razu zrobiło się świątecznie. Wewnątrz czekali na małych Mikołajów duzi Mikołajowe ze słodyczami, a burmistrz Roman Ramion przyjął wszystkich w sali herbowej i w swoim gabinecie. Sześcioletnia Weronika Biernacka zdecydowała się zasiąść w fotelu burmistrza i podjąć pierwszą decyzję, "żeby wszędzie były kosze segregacyjne". Dzieci odwiedziły też Urząd Stanu Cywilnego, rozszyfrowując skrót USC jako ... Urząd Skarbowy. Mali Mikołajowie nie zdecydowali sie na zawarcie związku małżeńskiego, bo tego dnia bardziej były im w głowie cukierki niż jakieś tam śluby.