Nowy nauczyciel mianowany 2016-12-08 07:20:46        

W miasteckim Urzędzie Miejskim odbyła się miła uroczystość wręczenia aktu mianowania Monice Mrozik-Gliszczyńskiej - nauczycielce języka angielskiego w Zespole Szkół w Dretyniu. 


Wcześniej pani Monika zdała egzamin przed komisją powołaną przez burmistrza  Romana Ramiona. W obecności  burmistrza, sekretarza Miastka Jana Gajo i naczelnik wydziału oświaty Agnieszki Ringwelskiej, mgr Mrozik-Gliszczyńska złożyła ślubowanie, w którym przyrzekła rzetelnie pełnić powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży. Gratulujemy zdobycia stopnia awansu zawodowego!