W Łodzierzy lepili pierogi w konkursie. 2016-12-08 08:51:19        

Wiktoria Dróźdz i Krzysztof Mazur z klasy I - kucharz zostali zwycięzcami szkolnego konkursu kulinarnego przeprowadzonego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy.  Drugie miejsce zajęli: Anna Skotnicka i Marta Zabłocka z klasy IV technikum żywienia i usług gastronomicznych, zaś trzecie miejsce przypadło parze: Klaudia Bukowska i Agnieszka Januszewska również z klasy IV technikum żywienia i usług gastronomicznych. Uczestnicy konkursu sporządzali pierogi z kapustą i grzybami, a jakość, smak, sposób podania i dekoracje  wykonanych potraw oceniało jury w składzie: wicedyrektor szkoły Anna Dominik, kierownik praktycznej nauki zawodu Jacek Gocoł i nauczycielka Marzena Wójtowicz. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy, zaś pozostali uczestnicy otrzymali słodycze ufundowane przez dyrekcje szkoły. Organizatorami konkursu były nauczycielki przedmiotów zawodowych żywieniowych: Renata Szepel, Agnieszka Warsińska i Alicja Stoltmann.