Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór w otwartych konkursach ofert na rok 2017. 2016-12-08 12:10:34        

Konkursy dotyczy:  Wspierania realizacji imprez sportowych i innych form aktywności w województwie pomorskim w roku 2017,  Wspierania realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2017 oraz Rozwoju kultury w województwie pomorskim w roku 2017.


„Wspieranie realizacji imprez sportowych i innych form aktywności w województwie pomorskim w roku 2017”

Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu jest złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w formie papierowej, w postaci wydruku oferty wypełnionej we wskazanym wyżej serwisie.

UWAGA: Złożenie oferty tylko w jednej formie – albo elektronicznej albo papierowej – będzie traktowane jako brak złożenia oferty!

Termin składania ofert (w obydwu formach – zarówno elektronicznej jak i papierowej) upływa z dniem 29 grudnia 2016, o godzinie 15:45

http://pomorskie.eu/ogloszenia-i-komunikaty/-/asset_publisher/ywRlbyAVGBJw/content/zarzad-wojewodztwa-pomorskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-pod-nazwa-wspieranie-realizacji-imprez-sportowych-i-innych-form-aktywnosci-w-wojewodztwie?_101_INSTANCE_ywRlbyAVGBJw_redirect=%2Fogloszenia-i-komunikaty

 

 

 „Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2017”

Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu jest złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w formie papierowej, w postaci wydruku oferty wypełnionej we wskazanym wyżej serwisie.

UWAGA: Złożenie oferty tylko w jednej formie – albo elektronicznej albo papierowej – będzie traktowane jako brak złożenia oferty!

Termin składania ofert (w obydwu formach – zarówno elektronicznej jak i papierowej) upływa z dniem 29 grudnia 2016, o godzinie 15:45.

http://pomorskie.eu/ogloszenia-i-komunikaty/-/asset_publisher/ywRlbyAVGBJw/content/zarzad-wojewodztwa-pomorskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-pod-nazwa-wspieranie-realizacji-programow-szkoleniowych-dzieci-i-mlodziezy-uzdolnionej-sp?_101_INSTANCE_ywRlbyAVGBJw_redirect=%2Fogloszenia-i-komunikaty

 

 

 „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2017”

Oferty należy składać zarówno w systemie Witkac.pl, jak i formie papierowej do:

29 grudnia 2016 roku do godz. 23:59:59 – oferty składane elektronicznie w systemie Witkac.pl (www.witkac.pl) oraz 30 grudnia 2016 roku do godz. 15:45 – oferty składane w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami.

 

 http://pomorskie.eu/ogloszenia-i-komunikaty/-/asset_publisher/ywRlbyAVGBJw/content/zarzad-wojewodztwa-pomorskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-pod-nazwa-rozwoj-kultury-w-wojewodztwie-pomorskim-w-roku-2017-?_101_INSTANCE_ywRlbyAVGBJw_redirect=%2Fogloszenia-i-komunikaty