Czasowa zmiana organizacja ruchu drogowego 2016-12-12 14:15:39        

W związku z koniecznością wykonania ostatniego etapu prac związanych z budową mostu w ciągu drogi krajowej nr 20 oraz remontem ul. Konstytucji 3-go Maja, zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu drogowego. Na czas układania nawierzchni bitumicznej objazd będzie poprowadzony:​
- dla pojazdów poniżej 12 ton oraz autobusów - przez ulice: Królowej Jadwigi, Generała Wybickiego oraz ul. Szewską i ul. Długą
- dla pojazdów powyżej 12 ton - przez miejscowości: Miłocice, Koczała, Świeszyno.

WZDŁUŻ UL. KRÓLOWEJ JADWIGI ORAZ UL. GEN. WYBICKIEGO OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE ZAKAZ ZATRZYWYWANIA SIĘ - W ZWIAZKU Z CZYM PROSIMY O PRZEPARKOWANIE POJAZDÓW STOJĄCYCH W CIĄGU W/W ULIC.

Planowany harmonogram prac:
13.12.2016 roku – frezowanie nawierzchni ul. Szewskiej i ul. Konstytucji 3-go Maja
(możliwy dojazd do posesji przy ul. Konstytucji 3-go maja)
14.12.2016 roku – ułożenie nawierzchni na ul. Konstytucji 3-go Maja (wprowadzenie ruchu wahadłowego – ograniczony czasowy dojazd do posesji przy ul. Konstytucji 3-go maja)
15.12.2016 roku – ułożenie nawierzchni bitumicznej na ul. Szewskiej - etap I
wprowadzenie objazdu:
- dla pojazdów do 12 ton i autobusów - przez ul. Królowej Jadwigi, ul. Gen Wybickiego
- dla samochodów pow. 12 ton  - przez miejscowość Miłocice, Koczała, Świeszyno)
(możliwy dojazd do posesji przy ul. Konstytucji 3-go Maja)
16.12.2016 roku – ułożenie nawierzchni bitumicznej na ul. Szewskiej - etap II 
wprowadzenie objazdu:
- dla pojazdów do 12 ton i autobusów - przez ul. Królowej Jadwigi, ul. Gen Wybickiego
- dla pojazdów pow. 12 ton  - przez miejscowość Miłocice, Koczała, Świeszyno
(możliwy dojazd do posesji przy ul. Konstytucji 3-go Maja)

BURMISTRZ MIASTKA APELUJE O OGRANICZENIE, W MIARĘ MOŻLIWOŚCI, KORZYSTANIA Z POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W OKRESIE WPROWADZENIA CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU