Konsultacje społeczne 2016-12-15 13:16:21        

Spółka E.O. Energia Odnawialna sp. z o.o.  zaprasza mieszkańców miasta Miastko i innych interesariuszy do udziału w spotkaniu informacyjnym i konsultacyjnym na temat planowanej na terenie gminy Lipnica przez naszą firmę inwestycji budowy farmy fotowoltaicznej, uzyskującej energię elektryczną z wykorzystania promieniowania słonecznego.


Spotkanie będzie miało formę otwartą. Będzie na nim możliwość uzyskania informacji na temat planowanej przez naszą firmę inwestycji, wypełnienia ankiety konsultacyjnej oraz wyrażenia opinii, uwag i zastrzeżeń, co do jej zakresu i lokalizacji, a także możliwość uczestnictwa w otwartym panelu dyskusyjnym.

Mając na względzie dobro naszej lokalnej wspólnoty wszelkie słuszne głosy, ze strony członków naszej gminy i innych lokalnych partnerów społecznych, co do lokalizacji inwestycji oraz jej zakresu, w miarę możliwości postaramy się uwzględnić.

Spotkanie odbędzie się w terminie: 19. 12. 2016 r., godz: 14- 16

Miejscem spotkania będzie Sala Herbowa w Urzędzie Miejskim w Miastku

Ponad to istnieje możliwość sporządzenia uwag w formie pisemnej i nadesłania je drogą elektroniczną na adres e-mail: eo.energiaodnawialna@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, a także zachęcamy do nadsyłania uwag!