Sesja budżetowa na koniec roku 2016-12-29 13:36:37        

Uchwalenie budżetu gminy na rok 2017 to główny temat piątkowych (30.12) obrad Rady Miejskiej w Miastku. Sesja rozpoczyna się o godz. 9.00, a na początek radni wysłuchają sprawozdania burmistrza Miastka Romana Ramiona z działalności Urzędu Miejskiego w okresie międzysesyjnym. Przewidziane są także interpelacje i zapytania radnych, a także podjęcie uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2017 - 2027. Następnie Rada uchwali budżet oraz przyjmie Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2022, a także Gminne Programy - Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii na rok 2017. Radni chcą też ustalić regulamin przyznawania, wręczania i pozbawiania odznaczenia honorowego Medalu "Zasłużony dla Gminy Miastko" oraz wyróżnienia "Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko".