Budżet gminy na nowy 2017 rok 2017-01-02 07:55:11        

W miniony piątek, 30 grudnia Rada Miejska na swym ostatnim w 2016 roku posiedzeniu jednogłośnie przyjęła budżet Gminy Miastko na rok 2017. 


Przewidywane dochody - w wysokości   79 301 401 zł.  oraz  wydatki w kwocie  91 066 593 zł.  Przewidywany deficyt  - 11 765 192 zł.

Dochody Gminy Miastko to m.in. dochody własne 29 730 429 zł., subwencje 25 027 135 zł., dotacje 24 543 837 zł.

Wydatki Gminy Miastko to m.in. oświata i wychowanie 26 621 548 zł.,  pomoc społeczna i rodzina 23 344 407 zł., gospodarka mieszkaniowa 9 081 501 zł., gospodarka komunalna i ochrona  środowiska 8 731 713 zł., administracja publiczna 7 632 700 zł., kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 916 100 zł.,  kultura fizyczna 1 837 051 zł., obsługa długu publicznego i rezerwy 1 459 133 zł., edukacyjna opieka wychowawcza 1 143 500 zł., turystyka 784 405 zł., bezpieczeństwo pub. i ochrona ppoż. 557 300 zł., pozostałe 540 976 zł., wytwarzanie i zaopatrywanie w  energię 515 245 zł., ochrona zdrowia 384 250 zł.

Deficyt finansowany będzie z pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2 257 032 zł. oraz z emisji obligacji 9 508 160 zł.

Na zdjęciu - skarbnik gminy Bronisława Nielipiuk obwieściła zebranym tę dobrą  wiadomość  w trakcie Samorządowego Podsumowania Roku, które odbyło się 30 grudnia w miasteckim Gimnazjum.