Miastecki Informator Samorządowy 2017-01-03 10:59:26        

Ukazał się najnowszy, grudniowy numer MIS-u. Wersję papierową można otrzymać w miasteckich sklepach oraz w Urzędzie Miejskim i Centrum Informacji Turystycznej, a wersję elektroniczną można pobrać poniżej. Po raz pierwszy wydaliśmy aż 20-stronicową gazetę (dotychczas było 16 lub 12 stron). Tym razem Informator jest bogaty w artykuły podsumowujące rok 2016. Polecamy interesujące wywiady z władzami gminy - burmistrzem Romanem Ramionem i przewodniczącym Rady Miejskiej Janem Basarą. Na kolejnych stronach znajdują się artykuły podsumowujące rok pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Energetyki Cieplnej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Biblioteki Publicznej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Środowiskowego Domu Samopomocy, Straży Miejskiej, Urzędu Miejskiego, miasteckiego Szpitala Miejskiego, Urzędu Stanu Cywilnego, Zarządu Mienia Komunalnego oraz miasteckich klubów i stowarzyszeń sportowych - Start Miastko, MKB Lednik, MTS Hamer, Ibuki Dojo, ZKS Miastko i UKS Morena Miastko. Na ponad trzech stronach prezentujemy też rok 2016 w obiektywie. Piszemy również o milionach złotych dofinansowania dla gminy oraz o powstaniu Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku Jubileuszowego. Przedstawiamy również rok w miasteckiej oświacie i gimnazjalne kalendarium. Warto także poczytać o inwestycjach gminy realizowanych w ubiegłym roku i poznać budżet gminy na rok 2017. Przyjemnej lektury!

» pobierz najnowsze wydanie «