Zdzisław Ardzijewski ponownie prezesem 2017-01-26 13:33:33        

Dotychczasowy prezes koła PZW Karaś w Miastku, czyli Zdzisław Ardzijewski, został wybrany na kolejną 4-letnią kadencję. 


Walne zebranie członków odbyło się w Centrum Informacji Turystycznej, a sala pękała w szwach, bowiem w zebraniu wzięło udział ok. stu osób. W wyborach na prezesa Zdz. Ardzijewski otrzymał 55 głosów, a jego konkurent - Tomasz Krauze - 44 głosy. Wybrano też nowy zarząd koła, komisję rewizyjną, delegatów na zjazd okręgowy, a także przedstawicieli do straży rybackiej.