Ochrona drzewostanów 2017-02-08 09:14:49        

Informujemy, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku wykonała ocenę zagrożenia drzewostanów ze strony szkodliwych owadów liściożernych, głównie brudnicy mniszki i strzygoni choinówki. W wyniku oceny ustalono, że występują one w stopniu zagrażającym trwałości lasów. Podobna sytuacja będzie mieć miejsce w latach następnych. Zgodnie z art. 10 „ustawy o lasach” z dnia 28 września 1991r. w sytuacji zagrożenia nadleśniczowie i Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych zobowiązani są do wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych. Regionalna Dyrekcja LP w Szczecinku posiada od 1999r. certyfikat dobrej gospodarki leśnej w systemie FSC (Forest Stewardship Coucil). Stosowanie środków ochrony roślin w lasach certyfikowanych objęte jest szczególnymi procedurami. Dotyczy to również konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych w przypadku użycia preparatu Dimilin 480 SC. W związku z powyższym informujemy rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zastosowania środka Dimilin 480 SC do ochrony drzewostanów Regionalnej Dyrekcji LP w Szczecinku, które będą trwały do 6 marca 2017r. Jednocześnie informujemy że na stronie internetowej www.miastko.pl można zapoznać ze szczegółowymi informacjami na temat stosowania środka ochrony roślin o nazwie Dimilin 480 SC do ochrony drzewostanów sosnowych przed barczatką sosnówką, brudnicą mniszką i borecznikami sosnowymi.

Derogacja - konsultacje społeczne