Będzie oszczędniej 2017-02-08 10:53:55        

Zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzygnął konkurs na pozyskanie dotacji z funduszy europejskich z Programu Regionalnego Osi Priorytetowej 10 Energia. działanie 10.4. redukcja emisji. 


Wśród osiemnastu rozpatrywanych wniosków projekt - Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gmin - Miastko i Tuchomie - uplasował się na piątym miejscu i został wybrany do dofinansowania. Projektowi przyznano dofinansowanie w wysokości 85 procent jego kosztów kwalifikowalnych, tj. nie więcej niż 3 357 914,35 zł. W trakcie oceny miastecko-tuchomski projekt otrzymał 80 % punktów. Całkowita wartość projektu wynosi 3 950 487,48 zł. Dzięki tej dotacji w samej gminie Miastko będzie wymienionych prawie 1800 punktów świetlnych na energooszczędne - ledowe. Pozyskanie tej dotacji to olbrzymi sukces władz gminy i pozostałych pracowników miasteckiego ratusza, pracujących nad tym projektem.