Brawa dla miasteckich wolontariuszy 2014-12-10 09:16:55        

Miła niespodzianka spotkała wolontariuszy Klubu Wolontariusza przy Internacie ZSOiT w Miastku, którzy otrzymali zaproszenie na Uroczystą Galę Wolontariatu. Uroczystość odbyła się w Sali Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica. Po Konferencji na temat "Rola Wolontariatu w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego" nastąpiła część artystyczna- występy Kaszubskiego Zespołu Folklorystycznego "Krebane" i Par Tańca Polskiego w formie towarzyskiej. Na gali nastąpiło również wręczenie podziękowań i dyplomów uznania dla zasłużonych. Klub Wolontariusza otrzymał dyplom , statuetkę i nagrody rzeczowe, a trzy liderki KW wyróżnienie w Regionalnym Konkursie „ Barwy Wolontariatu”. ( Kinga Świerkowska, Kinga Myśliborska, Patrycja Krochmalska). Wyróżnienie otrzymali także koordynatorzy KW ( Milena Furman, Hanna Piechowiak). Zwieńczeniem wieczoru był bankiet.