Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014 - 2020 2017-02-09 12:51:39        

W związku z organizacją spotkania informacyjnego „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020” uprzejmie prosimy o zamieszczenie poniższej informacji wraz z plakatem na Państwa stronie internetowej oraz dalsze udostępnianie informacji.  Spotkanie informacyjne w Dębnicy Kaszubskiej: „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020” Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 21 lutego 2017 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 przez przedsiębiorców.
W programie spotkania m.in.:
1. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców w latach 2014-2020:
-  wsparcie UE na inwestycje przedsiębiorstw
-  Inteligentne Specjalizacje
-  zagadnienie pomocy publicznej w projektach przedsiębiorców
-  formy wsparcia
2. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:
-  Poddziałanie 2.2.1. „Inwestycje profilowane wsparcie dotacyjne”
-  Działanie 2.3. „Aktywność eksportowa”
-  Pozostałe możliwości pozyskania dofinansowania w ramach RPO WP
3. Inne możliwości wsparcia dla przedsiębiorców:
-  Krajowe Programy Operacyjne
-  Instrumenty finansowe
-  Powiatowe Urzędy Pracy
4. Źródła informacji o Funduszach Unii Europejskiej.
Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy w Dębnicy Kaszubskiej,
ul. Zjednoczenia 16a, w godz. 10:00 - 12:15.
 
Zgłoszenia: Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 20 lutego 2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.
Kontakt: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 84 68 114; (59) 84 68 115
Więcej informacji: http://pomorskiewunii.pl/-/spotkanie-informacyjne-w-debnicy-kaszubskiej-wsparcie-przedsiebiorcow-w-perspektywie-finansowej-2014-2020-
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Program spotkania
Formularz zgłoszeniowy