Dotacja dla Stowarzyszenia Bezdomny Kundelek 2017-02-10 07:09:43        

Poniżej publikujemy protokół z posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania i weryfikacji ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na realizacje zadań Gminy Miastko w 2017 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego. Do konkursu w zakresie - VII Ochrona i opieka nad zwierzętami złożona została 1 oferta Miasteckiego Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt BEZDOMNY KUNDELEK i stowarzyszenie to dostanie dotacje w kwocie 30 tysięcy złotych.

Wyniki
Protokół